Turkey Build Digital

​TURKEY BUILD: E-BOOKS

Turkish National Participation : Interbuıld Africa : 2002* (İstanbul Ticaret Odası Yayını)

Turkish National Participation : Saudi Build’2001* (İstanbul Ticaret Odası Yayını)

J. B. Schleich'in Steel Structures: Culture & Sustainability 2010 Sempozyumunda Sunduğu Fıre Engıneerıng, Archıtecture & Sustaınabılıty Konulu Makaleyi İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız. (Eccs Sunumları)

Latest Earthquakes İn Turkey - Summary Report (Eccs Sunumları)

Prof. Dan Dubina'nın Hafif Çelik Yapılar Çalıştayı'nda Yapmış Olduğu "Lightweight Steel Framing Houses İn Seismic Areas. Behaviour Features And Needs For Design Technical Regulations" Konulu Sunumu. (Hafif Çelik Yapılar Çalıştayı (25 Mart 2013)

Prof. Viorel Ungureanu'nun Hafif Çelik Yapılar Çalıştayı'nda Yapmış Olduğu "Seismic Design Of Cold-Formed Steel Framing Residential Buildings. The Prescriptive Design Methodology And Case StuDİEs" Konulu Sunumu. (Hafif Çelik Yapılar Çalıştayı (25 Mart 201

Recent Developments İn Turkish Steel Industry And Outlook (08-09 Eylül 2011 1. Uluslararası Çelik Yolu Zirvesi Sunumları)

Roger Pope'ın Steel Structures: Culture & Sustainability 2010 Sempozyumunda Sunduğu "Ce Marking For Structural Steelwork" Konulu Sunumu. (Eccs Sunumları)

Roger Pope'ın Steel Structures: Culture & Sustainability 2010 Sempozyumunda Sunduğu "Sustainable Steel Construction" Konulu Sunum. (Eccs Sunumları)

Summary Reports Of Recent Earthquakes İn Turkey (Eccs Sunumları)

The Joint Project Of The Tevfik Seno Arda High School Building

Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ö. Selçuk Özdil'in Culture & Sustainability 2010 Sempozyumunda Sunduğu Development Of The Steel Construction Sector İn Turkey 2000-2010 Konulu Sunum. (Eccs Sunumları)

17 August Marmara Earthquake And The Precast Concrete Structures Built By Tpca Members

Guıde Book: Fınancıng Energy Effıcıency In Buıldıngs

1991-1994= Quarterlly Building Construction Cost Index (1991=100.0)/ DİE.

1992 genel sanayi ve işyerleri sayımı: kapsam ve yöntem: (Madencilik ve taşocaklığı, imalat sanayi, elektrik ve su, inşaat)=1992 general census of industry and business establishments: coverage and method: (Mining and stonequarrying, manufacturing industr

Kısa dönemli iş istatistikleri: sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler: sorularla resmi istatistikler dizisi - 7 / TÜİK 3222 2008

Dönemlere göre bina inşaatı maliyet indeksi (1991=100.0), 1991-1996= Quarterlly building construction cost index (1991=100.0), 1991-1996 / TÜİK Yayınları / DİE 2065 1997

İnşaat ve tesisat işyerleri istatistikleri, 1992-1997= Construction and installation establishments statistics, 1992-1997 / TÜİK Yayınları / DİE 2280 1999

Dönemlere göre bina inşaatı maliyet indeksi (1991=100.0), 1994-2003= Quarterlly building construction cost index (1991=100.0), 1994-2003 / TÜİK Yayınları / DİE 2908 2004

Bina inşaatı istatistikleri, 1994= Building construction statistics, 1994 / TÜİK Yayınları / DİE 2040 1997

İnşaat istatistikleri: sorularla istatistikler dizisi 6 / TÜİK Yayınları / DİE 2044 1997

Kırsal yerler hanehalkı inşaat ve yatırım anketi sonuçları, 1972-1973 / TÜİK Yayınları / DİE 751 1976

Muhtarlık bina sayımı, 1963: Nüfusu 5000 ve daha az olan yerlerde =Muhtarlık building census, 1963: Place with 5000 and less population / TÜİK Yayınları / DİE 497 1964

İnşaat istatistikleri, 1963-1965= Construction statistics, 1963-1965 / TÜİK Yayınları 8/ DİE 579 1969

İnşaat istatistikleri özeti, 1963-1969= The summary of construction statistics, 1963-1969 TÜİK Yayınları / DİE 621 1971

Binalar sayımı, 1970: Belediye teşkilatı olan yerlerde = Census of buildings, 1970: For places with municipality / TÜİK Yayınları / DİE 647 1972

İnşaat istatistikleri, 1966-1969: Yapı kullanma izin kağıdı = Construction statistics, 1966-1969:Occupancy permit / TÜİK Yayınları / DİE 693 1973

İnşaat istatistikleri, 1966-1969: İnşaat ruhsatnameleri = Construction statistics, 1966-1969:Construction permit / TÜİK Yayınları / DİE 746 1976

İnşaat istatistikleri, 1970: İnşaat ruhsatnameleri=Construction statistics, 1970:Construction permit / TÜİK Yayınları / DİE 755 1976

İnşaat istatistikleri, 1970: Yapı kullanma izin kağıdı: İzin raporu=Construction statistics, 1970:Occupancy permits / TÜİK Yayınları / DİE 765 1976

İnşaat istatistikleri, 1971-1973: İnşaat ruhsatnameleri=Construction statistics, 1971-1973:Construction permits / TÜİK Yayınları / DİE 769 1976

İnşaat istatistikleri, 1971-1973: Yapı kullanma izin kağıdı: iskan raporu= Construction statistics, 1971-1973:Occupancy permits / TÜİK Yayınları / DİE 774 1976

İnşaat istatistikleri, 1974: İnşaat ruhsatnameleri ve yapı kullanma izin kağıtları = Construction statistics, 1974:Construction permits and occupancy permits / TÜİK Yayınları / DİE 789 1977

İnşaat istatistikleri, 1975: İnşaat ruhsatnameleri ve yapı kullanma izin kağıtları = Construction statistics, 1975:Construction permits and occupancy permits / TÜİK Yayınları / DİE 833 1978

İnşaat istatistikleri bülteni, I-XII 1977= Bulletin of construction statistics, I-XII 1977 / TÜİK Yayınları / DİE 852 1978

İnşaat istatistikleri bülteni, I-XII 1978= Bulletin of construction statistics, I-XII 1978 / TÜİK Yayınları / DİE 875 1979

İnşaat istatistikleri, 1978: İnşaat ruhsatnameleri ve yapı kullanma izin kağıtları = Construction statistics, 1978:Construction permits and occupancy permits / TÜİK Yayınları / DİE 909 1980

İnşaat istatistikleri bülteni, 1979= Bulletion of construction statistics, 1979 / TÜİK Yayınları / DİE 921 1980

İnşaat istatistikleri, 1976: İnşaat ruhsatnameleri ve yapı kullanma izin kağıtları = Construction statistics, 1976:Construction permits and occupancy permits / TÜİK Yayınları/ DİE 926 1980

İnşaat istatistikleri, 1979: İnşaat ruhsatnameleri ve yapı kullanma izin kağıtları=Construction statistics, 1979:Construction permits and occupancy permits / TÜİK Yayınları / DİE 936 1981

İnşaat istatistikleri, 1977: İnşaat ruhsatnameleri ve yapı kullanma izin kağıtları = Construction statistics, 1977:Construction permits and occupancy permits / TÜİK Yayınları DİE 940 1981

İnşaat istatistikleri bülteni, 1980= Bulletion of construction statistics, 1980 / TÜİK Yayınları DİE 970 1982

İnşaat istatistikleri, 1980: İnşaat ruhsatnameleri ve yapı kullanma izin kağıtları = Construction statistics, 1980:Construction permits and occupancy permits / TÜİK Yayınları / DİE 977 1982

İnşaat istatistikleri, 1981: İnşaat ruhsatnameleri ve yapı kullanma izin kağıtları = Construction statistics, 1981:Construction permits and occupancy permits / TÜİK Yayınları / DİE 1061 1984

İnşaat istatistikleri, 1982: İnşaat ruhsatnameleri ve yapı kullanma izin kağıtları = Construction statistics, 1982:Construction permits and occupancy permits / TÜİK Yayınları / DİE 1067 1984

İnşaat istatistikleri, 1983: İnşaat ruhsatnameleri ve yapı kullanma izin kağıtları = Construction statistics, 1983:Construction permits and occupancy permits / TÜİK Yayınları / DİE 1113 1985

Binalar sayımı, 1984: Belediye teşkilatı olan yerlerde= Census of buildings, 1984: For places with municipality / TÜİK Yayınları / DİE 1136 1986

İnşaat istatistikleri, 1984: İnşaat ruhsatnameleri ve yapı kullanma izin kağıtları= Construction statistics, 1984:Construction permits and occupancy permits / TÜİK Yayınları / DİE 1156 1986

İnşaat istatistikleri, 1985: İnşaat ruhsatnameleri ve yapı kullanma izin kağıtları=Construction statistics, 1985:Construction permits and occupancy permits / TÜİK Yayınları / DİE 1226 1987

İnşaat istatistikleri, 1986= Construction statistics, 1986 / TÜİK Yayınları / DİE 1276 1988

İnşaat istatistikleri, 1987= Construction statistics, 1987 / TÜİK Yayınları / DİE 1395 1989

İnşaat istatistikleri, 1988= Construction statistics, 1988 / TÜİK Yayınları / DİE 1418 1990

İnşaat istatistikleri, 1989= Construction statistics, 1989 / TÜİK Yayınları / DİE 1485 1991

Bina inşaatı istatistikleri, 1990= Building construction statistics, 1990 / TÜİK Yayınları / DİE 1513 1991

Dönemlere göre bina inşaatı maliyet indeksi (1991=100.0), 1991-1994= Quarterlly building construction cost index (1991=100.0) / TÜİK Yayınları / DİE 1731 1995

Bina inşaatı istatistikleri, 1991= Building construction statistics, 1991 / TÜİK Yayınları / DİE 1736 1995

Konut sayımı, 1963: Örnekleme sonuçları: Nüfusu 5000 ve daha az olan yerler = Housing census, 1963: Sampling results: Places with 5000 and less population / TÜİK Yayınları / DİE 498 1966

Bina inşaatı istatistikleri, 1992= Building construction statistics, 1992 / TÜİK Yayınları / DİE 1832 1995

Binalar sayımı, 21.10.1965: İl ve ilçe merkezleri ile nüfusu 5000 ve daha fazla olan bucak ve köylerde = Census of buildings, 21.10.1965: In province and district centers and sub-districts and villages with 5000 and more inhabitants / TÜİK Yayınları / DİE

Aylık inşaat istatistikleri, 1981: =Monthly bulletion of construction statistics, 1981 / TÜİK Yayınları / DİE 1019 1982

Bina inşaatı istatistikleri, 1993= Building construction statistics, 1993 / TÜİK Yayınları / DİE 2039 1997

Bina inşaatı istatistikleri, 1995= Building construction statistics, 1995 / TÜİK Yayınları / DİE 2041 1997

Bina inşaatı istatistikleri, 1996= Building construction statistics, 1996 / TÜİK Yayınları / DİE 2098 1998

Bina inşaatı istatistikleri, 1997= Building construction statistics, 1997 / TÜİK Yayınları / DİE 2208 1999

Dönemlere göre bina inşaatı maliyet indeksi (1991=100.0), 1991-1998= Quarterlly building construction cost index (1991=100.0) / TÜİK Yayınları / DİE 2250 1999

Bina inşaatı istatistikleri, 1998= Building construction statistics, 1998 / TÜİK Yayınları / DİE 2289 2000

Dönemlere göre bina inşaatı maliyet indeksi (1991=100.0), 1991-2000= Quarterlly building construction cost index (1991=100.0), 1991-2000 / TÜİK Yayınları / DİE 2471 2001

İnşaat tesisat işyerleri istatistikleri, 1992-1998: Construction and installation establishments statistics, 1992-1998 / TÜİK Yayınları / DİE 2468 2001

Bina sayımı, 2000= Building census, 2000 / TÜİK Yayınları / DİE 2471 2001

Bina inşaatı istatistikleri, 2000= Building construction statistics, 2000 / TÜİK Yayınları / DİE 2470 2001

Bina inşaatı istatistikleri, 1999= Building construction statistics, 1999 / TÜİK Yayınları / DİE 2469 2001

Dönemlere göre bina inşaatı maliyet indeksi (1991=100.0), 1991-2001= Quarterlly building construction cost index (1991=100.0), 1991-2001 / TÜİK Yayınları / DİE 2653 2002

İnşaat ve tesisat işyerleri istatistikleri, 1992-2000: Construction and installation establishments statistics, 1992-2000 / TÜİK Yayınları / DİE 2673 2002

Bina inşaatı istatistikleri, 2001= Building construction statistics, 2001 / TÜİK Yayınları / DİE 2749 2003

Dönemlere göre bina inşaatı maliyet indeksi (1991=100.0), 1991-2002= Quarterlly building construction cost index (1991=100.0), 1991-2002 / TÜİK Yayınları / DİE 2768 2003

İnşaat ve tesisat işyerleri istatistikleri, 1992-2001: Construction and installation establishments statistics, 1992-2001 / TÜİK Yayınları / DİE 2789 2004

Bina inşaatı istatistikleri, 2002= Building construction statistics, 2002 / TÜİK Yayınları / DİE 2889 2004

Dönemlere göre bina inşaatı maliyet indeksi (1991=100.0), 2000-2004= Quarterlly building construction cost index (1991=100.0), 2000-2004 / TÜİK Yayınları / DİE 2941 2005

Bina inşaatı istatistikleri, 2003= Building construction statistics, 2003 / TÜİK Yayınları / DİE 2938 2005

Yapı izin istatistikleri 2010 = Building permit statistics 2010 / TÜİK Yayınları / TÜİK 3621 2011

Yapı izin istatistikleri 2009 = Building permit statistics 2009 / TÜİK Yayınları / TÜİK 3486 2010

Yapı izin istatistikleri, 2008 = Building permit statistics, 2008 / TÜİK Yayınları / TÜİK 3336 2009

Yapı izin istatistikleri, 2007 = Building permit statistics, 2007 / TÜİK Yayınları / TÜİK 3218 2009

Yapı izin istatistikleri, 2006= Building permit statistics, 2006 / TÜİK Yayınları / TÜİK 3117 2008

Yapı izin istatistikleri, 2005= Building permit statistics, 2005 / TÜİK Yayınları / TÜİK 3059 2007

Yapı izin istatistikleri, 2002-2004= Building permit statistics, 2002-2004 / TÜİK Yayınları / TÜİK 3016 2006

Muhtarlık bina sayımı, 1963: Nüfusu 5000 ve daha az olan yerlerde =Muhtarlık building census, 1963: Place with 5000 and less population / TÜİK Yayınları / DİE 497 1964

Binalar sayımı, 1970: Belediye teşkilatı olan yerlerde = Census of buildings, 1970: For places with municipality / TÜİK Yayınları / DİE 647 1972

Binalar sayımı, 1984: Belediye teşkilatı olan yerlerde= Census of buildings, 1984: For places with municipality / TÜİK Yayınları / DİE 1136 1986

Binalar sayımı, 21.10.1965: İl ve ilçe merkezleri ile nüfusu 5000 ve daha fazla olan bucak ve köylerde = Census of buildings, 21.10.1965: In province and district centers and sub-districts and villages with 5000 and more inhabitants / TÜİK Yayınları DİE

Bina sayımı, 2000= Building census, 2000 / TÜİK Yayınları / DİE 2471 2001

The İnfluence Of High Temperatures On Limestone P-Wave Velocity And Schmidt Hammer Strength (Özen Kılıç)

Ectp Strategic Research Agenda (December 2005) İngilizce (Pdf) (Platform Belgeleri)

Ectp Terms Of Reference (September 2006) İngilizce (Pdf) (Platform Belgeleri)

Ectp Vision 2030 (February 2005) İngilizce (Pdf) (Platform Belgeleri)

-----------------------------------

​TURKISH ARCHITECTURE: E-BOOKS

Middle East University, Faculty of Architecture

Digital Products for Vestel - 2008

Glass Packaging with Double Life for Gürallar ArtCraft -2013

Graduation Projects Exhibition Catalog - 2009

Graduation Projects Exhibition Catalog - 2010

Graduation Projects Exhibition Catalog - 2011

Graduation Projects Exhibition Catalog - 2012

Graduation Projects Exhibition Catalog - 2013

METU ID - OMSIAD Office Reception/Waiting Room Seating Design Project Catalog - 2011

Open Plan En-Suite Bathroom for Kale Group 2011

Sustainable Design Solutions Integrating Bathroom Accessories with Bathroom Tiles for Kale Group - 2011

Landscape Structure Indices

Faculty of ArchitectureUrban and Regional Planning Department 2012

-----------------------------------------------------------------------

​TURKISH REAL ESTATE: E-BOOKS

Dynamics Of Turkish Real Estate Sector

Gayrimenkul Sektörü Ve İstanbul Konut Piyasası Saha Araştırma Raporu

Gaziantep Gayrimenkul Sektörü Değerlendirme Ve Öngörüler 2015

İzmir Gayrimenkul Sektörü Değerlendirme Ve Öngörüler

Konya Gayrimenkul Sektörü Değerlendirme Ve Öngörüler 2015

Samsun Gayrimenkul Sektörü Değerlendirme Ve Öngörüler

Ekonomi ve Gayrimenkul Raporu 2010

Gayrimenkul sektöründe gelişmeler ve olası sorunlar

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yatırım Destek Ve Tanıtım Ajansı Türkiye Gayrimenkul Sektörü Raporu

Türkiye Gayrimenkul Sektörü Temel Göstergeleri 2012 16 Nisan 2013

Bireysel Yabancı Yatırımcı Kitapçığı

Vision 2023 The Next Decade Of Real Estate İn Turkey